Dinko Kovačić arrow Natječaji
Natječaji
2007.
1 OD 9 JEDNAKOVRIJEDNIH NAGRADA
( hotel “Rovinj” u Rovinju - I. faza )
2001.
PRVA NAGRADA na pozivnom natječaju
( hotel “Uvala” u Dubrovniku )
1998.
PRVA NAGRADA na pozivnom natječaju
( hotel “Rujnica” Mali Lošinj )
1990.
PRVA NAGRADA na pozivnom natječaju
( za marinu u Omišu )
1990.
PRVA NAGRADA na pozivnom natječaju
( za hotel “Plaža” u Omišu )
1984.
PRVA NAGRADA i realizacija na pozivnom natječaju
( za hotelski kompleks “Bretanide” u Braču )
1981.
PRVA NAGRADA na javnom pozivnom natječaju
( groblje “ Drenova” u Rijeci ) – koautor V. Ivanišević
1969.
NAGRADA i realizacija na Gradskom natječaju
( za izbor projektanata Splita 3 )
1965.
PRVA NAGRADA i realizacija na Gradskom natječaju
( za stambeni kompleks “Gripe” )
image1.jpg